Resmi Gazete 6 Temmuz 2022 Çarşamba | Resmi Gazete bugünün kararları

Resmi Gazete sayıları, her gün vatandaşlar tarafından inceleniyor.

”Bugün Resmi Gazete’de neler var?” sorusu, gündemde yer alıyor.

Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete’de bulunuyor.

Türkiye için kıymetli pek çok yeni yönetmelik, karar ve bildirimlerin yer aldığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayınlanan 31888 sayılı Resmi Gazete’nin detayları muhakkak oldu.

Peki, 6 Temmuz 2022 Çarşamba Resmi Gazete sayısında neler var? İşte bugünkü tarihli Resmi Gazete kararları…

6 TEMMUZ 2022 RESMİ GAZETE

YÜRÜTME VE YÖNETİM BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Mülki Yönetim Amirleri Atama, Kıymetlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 5768)

–– Dönüşüm Projeleri Özel Hesabı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Güç Kaynaklarının ve Gücün Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Tehlikeli Husus Güvenlik Danışmanlığı ve Tehlikeli Mal Nakliyeciliği Şoför Eğitimi Yönetmeliği

–– Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği

–– İlaç ve Biyolojik Eserlerin Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Resmî İlân ve Reklâmlar ile Bunları Yayınlayacak Vadeli Yayınlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Yargıtay İşçisi Misyonda Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Yapı, Tesis ve Tamirat İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Evraklarının 2022/2 Yılına İlişkin Kıymetlendirme Katsayıları Hakkında Tebliğ

–– Gümrük Genel Bildirisi (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 167)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Bildiri (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 187)

–– Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Bildiri (Sayı: 2021/14)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Bildirim (Sayı: 2022/22)

KURUL KARARI

–– Basın Ahlak Asıllarına Dair Genel Şura Kararı (No: 216)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 1/6/2022 Tarihli ve E: 2022/13, K: 2022/66 Sayılı Kararı

YARGITAY KARARLARI

–– Yargıtay 3. ve 13. Hukuk Dairelerine İlişkin Kararlar

DANIŞTAY KARARLARI

–– Danıştay Vergi Dava Daireleri Şurası Kararı (E: 2022/3, K: 2022/6)

–– Danıştay Onuncu Dairesine İlişkin Karar

 

Yorum yapın