‘Mükemmelliyetçilik çocuklarda depresyona neden olabilir’

Pandemi sonrası çocuklar ve gençler, online eğitimden yüz yüze eğitime geçerken, pandemide ortaya çıkan akademik ve toplumsal kayıplarını da telafi etmeye başladı. Buna sebep olarak ebeveynlerin beklentilerinde artış yaşandı.

Yapılan bilimsel çalışmalar hem ebeveyn beklentilerinin hem de ebeveyn tenkidinin vakitle arttığını, o denli ki yeni kuşakların, geçmiş kuşaklara nazaran ebeveynlerinden daha fazla baskı bildirdikleri görülüyor. Bunun yanında araştırma sonuçları günümüz anne-babalarının çocuklarıyla giderek daha fazla vakit harcadıklarını, sıkı çalışmaya daha fazla bedel verdiklerini ve çocuklarını giderek daha fazla izlediklerini de göstermekte. Bu da çocuklar ve gençlerde depresyona neden olabilmekte. Özel Medicana Konya Hastanesi Uzman Klinik Psikoloğu Elmas Merve Malas, çocuklar ve gençlerdeki depresyonun sebeplerinden bahsetti.

BASKI ÇOCUKLARI VE GENÇLERİ NASIL ETKİLİYOR?

Çocukların ve gençlerin giderek daha rekabetçi ve kişiselleşen bir toplumla karşı karşıya kalmak zorunda olduğunu söz eden Uzm. Psk. Elmas Merve Malas, “Mükemmeliyetçiler, eksikliklerini çok derecede eleştirirken, kendilerine makul olmayan yüksek standartlar belirler. Bunun sonucunda beklediği standarda ulaşamayan şahıslarda telaş ve depresyon üzere olumsuz zihinsel sıhhat sonuçları ortaya çıkmaktadır.

Özellikle mükemmeliyetçilik öbürleri tarafından yönlendirildiğinde ‘emredilmiş mükemmeliyetçilik’ tarifi karşımıza çıkmaktadır. Bu durumda ebeveynleri çocuklarının başarısı üzerinde daha fazla baskı kurmaktadır. Artan bu baskı sonucunda, çocuklar ve gençler ebeveynlerinden onay almanın bir yolu olarak mükemmeliyetçi bir zihniyeti benimsemeye başlarlar” dedi.

DEPRESYON VE ANKSİYETE ÜZERE ZİHİNSEL SIHHAT SIKINTILARI YAŞAYABİLİRLER

Sürekli kusursuz olmaya çalışan bir kuşak olduğunu tabir eden Uzm. Psk. Malas, “Yeni kuşak çocuklar ve gençler, ebeveynlerinin kendilerinden daha yüksek beklentilerinin olduğunu düşünüyor. Bu fikirler mükemmeliyetçilikle, bilhassa de toplumsal olarak öngörülen mükemmeliyetçilik sonucunda gençlerde depresyon ve anksiyete üzere zihinsel sıhhat meselelerini getirmektedir.

Gençler ebeveynlerinin yüksek beklentilerini içselleştirir ve özgüvenleri için bu beklentileri gerçekleştirmeye çalışır. Fakat ebeveynlerinin bu beklentilerini karşılayamadıklarında kendilerini eleştireceklerdir. Bunu telafi etmek için daha harika olmaya çalışacaklardır” diye konuştu.

AŞIRI BEKLENTİ VE YÜKSEK STANDARTLAR MUTSUZLUK GETİREBİLİR

Mükemmeliyetçiliğe ve ebeveyn baskılarına toplumsal dayatmaların da neden olduğunu belirten Malas, şunları ekledi:

Bu bağlamda, okullarda daima yapılan denemeler ve sıralamalar rekabetçiliği ve bireyciliğin yolunu açmakta ve bu da ebeveynleri daha eleştirel ebeveynliğe itmektedir. Araştırmacılar, şayet bu açıklama doğruysa, hatalının ebeveynler olmadığını vurguluyor. Bunun yerine, artan ömür maliyeti ve azalan gelirle ebeveynler çocukları üzerinde daha fazla baskı yapmaya itmekten sorumlu tutulmaktadır.

Ebeveynler hatalı değil, zira şiddetli akademik baskılar, denetimden çıkmış eşitsizlik ve toplumsal medya üzere nasıl görünmemiz ve performans göstermemiz gerektiğine dair gerçekçi olmayan ülküleri yayan teknolojik yeniliklerle rekabetçi bir dünyaya karşı reaksiyon veriyorlar. Ebeveynler çocuklarına çok beklentiler koyuyorlar zira haklı olarak toplumun bunu talep ettiğini ya da şayet koymazlarsa çocuklarının toplumsal olarak dışlanacaklarını düşünüyorlar. Sonuç olarak ebeveynlerin çocuklardan ve gençlerden beklentilerini yine değerlendirmeleri yerinde olacaktır. Bu toplumsal baskının toplumla, ekonomimiz ve eğitim sistemimizle ilgili olduğunu anlamamız gerekmektedir. Toplum olarak gençlere ve ailelerine uyguladığımız baskıların gereksiz yere bunaltıcı olduğunun farkına varmalıyız.

Yorum yapın